Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolor

Úlohy a prehľad činnosti hlavného kontrolóra obce

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Betliar za rok 2016

Úlohy hlavného kontrolóra