Navigácia

Obsah

Návrh na uznesenie Stiahnuté: 233x | 03.06.2015

Rozhodnutie OPÚ Rožňava zo 6.6.2011 Stiahnuté: 184x | 03.06.2015

Schéma verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 212x | 03.06.2015

Sprievodná správa Stiahnuté: 342x | 03.06.2015

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - správa Stiahnuté: 333x | 03.06.2015

VZN č. 1/2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Betliar Stiahnuté: 161x | 03.06.2015

Záväzná časť Stiahnuté: 482x | 03.06.2015

Záväzná časť UPN-O ZaD č. 3 Stiahnuté: 59x | 06.06.2018

Záznam Stiahnuté: 189x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Betliar - rok 2012 Stiahnuté: 177x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - čelná strana Stiahnuté: 158x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - komplexný návrh kat. územia a ochrana prírody Stiahnuté: 204x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 258x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - návrh energetiky a telekomunikácií Stiahnuté: 159x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - návrh vodného hospodárstva Stiahnuté: 154x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - sprievodná správa Stiahnuté: 188x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - širšie vzťahy Stiahnuté: 185x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 163x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy Stiahnuté: 156x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - záber PP aLP Stiahnuté: 182x | 03.06.2015

Stránka