Navigácia

Obsah

Návrh na uznesenie Stiahnuté: 162x | 03.06.2015

Rozhodnutie OPÚ Rožňava zo 6.6.2011 Stiahnuté: 132x | 03.06.2015

Schéma verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 150x | 03.06.2015

Sprievodná správa Stiahnuté: 228x | 03.06.2015

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - správa Stiahnuté: 204x | 03.06.2015

VZN č. 1/2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Betliar Stiahnuté: 112x | 03.06.2015

Záväzná časť Stiahnuté: 397x | 03.06.2015

Záväzná časť UPN-O ZaD č. 3 Stiahnuté: 6x | 06.06.2018

Záznam Stiahnuté: 136x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Betliar - rok 2012 Stiahnuté: 125x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - čelná strana Stiahnuté: 112x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - komplexný návrh kat. územia a ochrana prírody Stiahnuté: 134x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - komplexný urbanistický návrh Stiahnuté: 184x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - návrh energetiky a telekomunikácií Stiahnuté: 115x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - návrh vodného hospodárstva Stiahnuté: 111x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - sprievodná správa Stiahnuté: 126x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - širšie vzťahy Stiahnuté: 131x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - verejnoprospešné stavby Stiahnuté: 112x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy Stiahnuté: 108x | 03.06.2015

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - záber PP aLP Stiahnuté: 125x | 03.06.2015

Stránka