Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Obec Betliar
Betliar oficiálne stránky obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce. Našim cieľom je, aby ste mali čo najviac informácií o obci Betliar, ktorá patrí medzi strediská cestovného ruchu medzinárodného významu. 

Kronika obce

Obnovenú kKronikaroniku obce Betliar začal viesť v roku 1982 p. Alexander Maduda. K tejto práci sa dostal v roku 1981, keď znovu nastúpil na výkon funkcie predsedu Miestneho národného výboru (MNV) v Betliari. Po nás tupe do funkcie začal s organizovaním prác na dokončení kultúrneho domu. Nemal však na starosti len túto stavbu, zodpovedal za všetko, za čo bol zodpovedný každý predseda MNV. Z úrovne Okresného národného výboru (ONV) v Rožňave ho upozornili, že je zodpovedný tiež za to, že v obci sa má viesť obecná kronika (tá sa v Betliari nepísala od roku 1947) a že sa má postarať, aby sa písala. Menoval hneď kronikára, avšak ten sa svojej funkcie neujal zodpovedne. A tak na naliehanie z ONV sa rozhodol, že kroniku začne písať sám. Reagoval na ponuku z Prahy - objednal knihu na písanie obecnej kroniky a začal do nej písať. Kniha na kroniku bola na tú dobu moderná. Dali sa z nej vyberať listy a na ne sa mohlo písať písacím strojom. Smernice pre vedenie obecných kroník, ktoré v tom čase platili, stanovovali, že keď sa kronika v obci dlhšiu dobu nepísala, musí sa urobiť opis súčasného stavu obce. Obdobie, ktoré v kronike chýba, musí sa v kronike popísať tzv. jednotným zápisom, v ktorom sa uvedie všetko, čo je známe za chýbajúce roky.

Pán Ján Miklóšik, bývalý učiteľ a školský inšpektor na dôchodku, ináč skúsený kronikár, ktorý dal do poriadku obecnú kroniku v Rejdovej tým, že doplnil do nej údaje za chýbajúce roky, navštívil p. Madudu. Vyslovil svoju radosť nad tým, že v Betliari sa už zase píše obecná kronika. Doniesol a odovzdal mu svoju prácu, na ktorej pracoval viac rokov, a síce popis zvykov a obyčajov v Betliari v rozsahu 60 strán. Ide o dielo mimoriadnej hodnoty, ktoré budúcim generáciám bude pripomínať, ako žili voľakedy ľudia v Betliari, aké piesne si spievali, ako si vinšovali o sviatkoch, aké hry sa hrávala mládež hlavne na priadkach, skrátka, akú vysokú kultúrnu úroveň mali naši predkovia. Tieto zvyky a obyčaje p. Maduda zahrnul do časti „Opis súčasného stavu obce“ a zapísal ich do kroniky. Ešte v roku 1983 ukončil časť „Jednotný záznam za roky 1948 až do prítomnosti“. V tom čase písanie kroník metodicky riadilo Banícke múzeum v Rožňave, ktoré tiež schvaľovalo predložené texty. Po schválení jednotného záznamu prípisom zo dňa 29.9.1983 oznámilo, že eviduje Betliar ako obec s kronikou v ažurite.

KronikaV písaní kroniky p. Maduda pokračoval aj po odchode z MNV, keď dňa 31.5.1983 ukončil výkon funkcie predsedu MNV a vrátil sa na Geologický prieskum. V roku 1985 bola vyhlásená okresná súťaž kroník. V nej bolo treba zhodnotiť vývoj obce od oslobodenia za 40 rokov. Hodnotil sa tiež celkový stav kroniky. V tejto súťaži bola kronika obce Betliar úspešná. V druhej skupine obcí do 1 500 obyvateľov obsadila 1. miesto a postúpila do krajskej súťaže. Tam získala tiež 1. miesto. Po tomto úspechu začali kronikára obce Betliar pozývať na stretnutia kronikárov do Košíc i do Bratislavy. Chodil tiež prednášať na školenia kronikárov.
Získal prehľad o tom, aký je stav v písaní kroník na Slovensku. Zistil, že sú aj také okresy, kde sa píše len kniha a nerobí sa k nej žiadna sprievodná dokumentácia, ako albumy fotografií, výstrižky z tlače a iné predpísané prílohy. To znamenalo, že kronikárom bolo treba vykonať veľa práce, aby sa dostali na úroveň Česka, kde každá, aj najmenšia dedina, mala spracovanú svoju históriu a pravidelne viedla svoju obecnú kroniku.
Prišiel však rok 1989, ktorý priniesol krutý úder pre slovenské kronikárstvo. Ako prvé hneď sa zbavili zodpovednosti za kroniky múzeá. Odôvodnili to tým, že na túto činnosť nemajú peniaze. Aj okresné úrady sa prestali starať o kroniky. V mnohých obciach sa kronika prestala písať. O tom, či sa v obci bude viesť kronika malo rozhodnúť obecné zastupiteľstvo, hoci táto činnosť je pre obce stanovená zákonom. Aj v Betliari, po nástupe nového starostu, bolo potrebné vysvetľovať, že by nebolo dobré, keby sa prestalo s písaním kroniky. Presvedčil argument, že Betliar má kroniku, ktorá drží 1. miesto v kraji. A tak doterajší kronikár mohol ďalej pokračovať v jej vedení.

KronikaV júli 1986 vyhlásil časopis Národná osveta súťaž Slovenská kronika o najlepšiu obecnú a mestskú kroniku. Bol to 1. ročník celoslovenskej súťaže kroník. O tejto súťaži kronikár nevedel, preto obecná kronika nebola do nej prihlásená. Druhý ročník súťaže Slovenská kronika 1998 bol vyhlásený v lete 1997. Vyhodnotenie bolo v Martine 27.3.1998. Naša kronika získala 3. miesto v kategórii Kronika obce. V 3. ročníku súťaže v roku 1999 sme nezískali žiadne ocenenie. Vo 4. ročníku súťaže Slovenská kronika 2000 získala naša kronika 1. miesto v kategórii obcí od 500 do 2 000 obyvateľov. V 5. ročníku súťaže Slovenská kronika 2005 získala naša kronika opäť 1. cenu v kategórii obcí do 1 000 obyvateľov. V 6. ročníku súťaže Slovenská kronika 2009 získal záznam do obecnej kroniky Betliara za rok 2008 čestné uznanie. Vyhodnotenie bolo 3.12.2009 v Martine. Na tomto vyhodnotení som dostal p. Maduda aj čestné uznanie za prácu Rodokmeň rodiny Madudovej, ktorú prihlásil do súťaže ako autor – jednotlivec.
Kniha obecnej kroniky, ktorú začal písať v roku 1982, sa zapísala. Posledný ročný zápis v nej je za rok 2000, čiže za posledný rok 20. storočia. Ešte sa do nej zmestil stručný prehľad udalostí v obci pod názvom „20. storočie v Betliari“. Do knihy prispeli, okrem kronikára, aj iní autori svojimi prácami. Títo spracovali životopisy významných rodákov, miestne príslovia a porekadlá a históriu obce v stredoveku. Kniha je ukončená registrom mien, v ktorom je 1 213 mien s uvedením, na ktorej strane knihy sa toto meno nachádza. Vo vecnom registri je 375 hesiel. Skončilo sa teda storočie, skončili sa aj záznamy v knihe.
V novom 21. storočí a zároveň v 3. tisícročí sa už do takejto klasickej knihy písať nezačalo. Spolu so starostom obce sa kronikár dohodol, že od 1.1.2001 sa bude obecná kronika písať počítačom. Takto píšu svoje kroniky niektoré mestá, ba aj dediny. Pri písaní kroniky počítačom je možné po skončení každého ročného záznamu vytlačiť aj niekoľko fotografií týkajúcich sa napísaného textu. Kronika obce Betliar má všetku sprievodnú dokumentáciu, ktorú požadujú smernice k vedeniu kroník. Fotografie za celé obdobie 20. storočia sú uložené v troch albumoch. Celá fotodokumentácia od roku 2001 je archivovaná v elektronickej podobe. Fotografie zo všetkých podujatí v obci pre obecnú kroniku robil starosta obce pán Július Farkašovský.
O kroniku sa občania živo zaujímajú. Z originálu prvej knihy sú vyhotovené dve fotokópie, ktoré sú k dispozícii občanom, ktorí chcú kroniku čítať. Tak isto majú občania možnosť oboznámiť sa aj s kronikou písanou počítačom. Táto sa vyhotovuje v 4 výtlačkoch. Zatiaľ sú to voľné listy. Po ukončení záznamu za rok 2010 boli záznamy za všetkých 10 rokov, teda za roky 2001 až 2010 zviazané do riadnej knihy. Zároveň bol III. zväzok obecnej kroniky kompletne archivovaný aj v elektronickej forme.

V súčasnosti vedie kroniku obce Ľubica Zatrochová.


Prehľad úspechov kroniky obce Betliar 

Rok Súťaž Umiestnenie/ ocenenie
 1985  Okresná súťaž kroník, kategória obcí do 1 500 obyvateľov 1. miesto
1985 Krajská súťaž kroník, kategória obcí do 1 500 obyvateľov 1. miesto
1998 Slovenská kronika 1998, 2. ročník celoslovenskej súťaže, kategória Kronika obce 3. miesto
2000 Slovenská kronika 2000, 4. ročník celoslovenskej súťaže, kategória obcí od 500 do 2 000 obyvateľov 1. miesto
2005 Slovenská kronika 2005, 5. ročník celoslovenskej súťaže, kategória obcí do 1 000 obyvateľov 1. miesto
 
2009
Slovenská kronika 2009, 6. ročník celoslovenskej súťaže, kategória obcí do 1 000 obyvateľov
Čestné uznanie za záznam za rok 2008

2012
Slovenská kronika 2012, 7. ročník celoslovenskej súťaže, kategória obcí do 1 000 obyvateľov 1. miesto za zápis za rok 2010 a za celoživotné kronikárske dielo kronikárovi Alexandrovi Madudovi

 Súvisiace odkazy:

  • Článok v denníku Korzár o Betliarskom kronikárovi ...TU...
  • Víťazný text Kroniky obce Betliar za rok 2010 ...TU...

Kronika obce Betliar 2001 - foto

Kronika obce Betliar 2001 - foto.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 915,87 kB
Stiahnuté: 344×
Vložené: 29. 9. 2020

Kronika obce Betliar 2001 - text

Kronika obce Betliar 2001 - text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 551,18 kB
Stiahnuté: 839×
Vložené: 29. 9. 2020

Kronika obce Betliar 2002 - foto

Kronika obce Betliar 2002 - foto.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 553,21 kB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 29. 9. 2020

Kronika obce Betliar 2002 - text

Kronika obce Betliar 2002 - text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 529,93 kB
Stiahnuté: 498×
Vložené: 29. 9. 2020

Kronika obce Betliar 2010 - foto

Kronika obce Betliar 2010 - foto.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,78 MB
Stiahnuté: 277×
Vložené: 29. 9. 2020

Kronika obce Betliar 2010 - text

Kronika obce Betliar 2010 - text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 615,81 kB
Stiahnuté: 364×
Vložené: 29. 9. 2020

Osobnosti obce Betliar - časť 1

Osobnosti obce Betliar - časť 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,76 kB
Stiahnuté: 290×
Vložené: 29. 9. 2020

Osobnosti obce Betliar - časť 2

Osobnosti obce Betliar - časť 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 766,47 kB
Stiahnuté: 569×
Vložené: 29. 9. 2020

Obec

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
29
30 1 2 3 4 5
6 7
8 9
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22 23 24 25 26
27
28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:296
TÝŽDEŇ:579
CELKOM:689070

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár zvozu odpadu

SNM - Múzeum Betliar

 

kaštieľ Betliar

Tlačivá pre občanov na jednom mieste

Tlačivá pre občanov na jednom mieste