Navigácia

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Starosta obce: Ing. Ľubomír Zatroch
Mobil: 0905 854 884
E-mail: lubomir.zatroch@betliar.dcom.sk


Obecné zastupiteľstvo:

Július Farkašovský poslanec, člen rady, zást. starostu
Mgr. Erika Jergová poslankyňa, členka rady
Mgr. Jarmila Žúdelíková poslankyňa, členka rady
Dušan Ivanko poslanec
Jozef Ďurán poslanec
Marta Gubeková poslankyňa
Michal Teraj poslanec

 

Hlavný kontrolór: Vojtech Taschler

 

Pracovníčky obecného úradu: Valéria Hladká, ekonóm
  Ing. Jarmila Kúkelová
  Mgr. Andrea Podolinská

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva a rady na rok 2018

Program obce Betliar na rok 2018