Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - PAMÄTIHODNOSTI OBCE BETLIAR

Z prostriedkov Programu obnovy dediny na rok 2008 získala Obec Betliar finančné prostriedky na zhotovenie a osadenie informačných tabúľ o pamätihodnostiach obce Betliar.

PAMÄTIHODNOSTI

 

 


Z prostriedkov Programu obnovy dediny na rok 2008 získala Obec Betliar finančné prostriedky na zhotovenie a osadenie informačných tabúľ o pamätihodnotiach obce Betliar. Akciu zabezpečovala obec v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Rožňava. Informačné tabule boli dokončené v mesiaci február 2009. Osadené sú vo vybraných lokalitách obce.
Zoznam pamätihodností obce Betliar bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Betliari. Zoznam bol vypracovaný na základe odporúčania odboru cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva Košického samosprávneho kraja a historikov Krajského pamiatkového úradu Košice, pamiatkovej správy v Rožňave. Predmetom evidencie sú aj nehnuteľné pamiatky chránené podľa osobitných predpisov (zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu) a ktoré sú už zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národné kultúrne pamiatky. Schválený zoznam pamätihodností obce bude podkladom k prípadnému podávaniu žiadostí na získania financií z grantov a dotácií na opravu a rekonštrukciu predmetných pamätihodností. V budúcnosti umožní rozšíriť ponuku a štruktúru produktov poznávacieho cestovného ruchu v obci Betliar a začleniť ju do ponuky mikroregiónu a do regionálnych národno-náučných poznávacích trás a okruhov. Tento zoznam je možné priebežne dopĺňať o ďalšie návrhy na podnet fyzických a právnických osôb.

Zoznam pamätihodností obce Betliar:

1. Kultúrny dom
2. Kostol rímskokatolícky sv. Alžbety vdovy
3. Kostol evanjelický augsburského vyznania
4. Evanjelická fara
5. Hasičská zbrojnica
6. Budova správy lesov
7. Budova obecného úradu
8. Malý park
9. Socha sv. Jána Nepomuckého
10. Rodinný dom na Polomskej ulici
11. Bytový dom v lokalite „Píla“
12. Budova základnej školy
13. Budova železničnej stanice
14. Bytové domy na Nižnej Maši
15. Dom Aloisa Šébla
16. Rodný dom Júliusa Koššutha
17. Pomník padlým na miestnom cintoríne
18. Hospodárska budova Kaštieľa Betliar

Podrobnejšie údaje a popisy ...TU...

Dátum vloženia: 25. 10. 2010 11:04
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 11. 2017 23:07