Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Oznam o zmene orientačných čísel v obci Betliar

zmena orientačných čísel

Obyvatelia obce Betliar v najbližšom období budú musieť vykonať niekoľko zmien, týkajúcich sa súpisných a orientačných čísiel a s tým spojených ďalších úkonov. Nový register adries má umožniť jednoznačnú identifikáciu stavebných objektov v teréne

Oznam o zmene orientačných čísiel v obci Betliar

V roku 2015 nadobudol účinnosť zákon o registri adries, ktorého účelom bolo vytvorenie legislatívneho rámca pre zriadenie registra adries ako informačného systému verejnej správy.

Register adries je informačný systém o všetkých adresách a adresných bodoch bytových a nebytových budov na celom území Slovenska, ktorým bolo určené súpisné číslo. Do registra adries zapisujú údaje obce a mestá, v ktorých originálnej kompetencii je určovanie súpisných a orientačných čísiel ako aj určovanie názvov ulíc a iných verejných priestranstiev.

V zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa na účely orientácie na ulici každej budove určuje orientačné číslo.

Označenie domu číslami nie je iba povinnosťou vyplývajúcou zo zákona, ale aj účinnou pomocou pre rýchlejšiu a správnu orientáciu v obci. Nemá slúžiť iba cudzím občanom, poštovým doručovateľkám, kuriérskym spoločnostiam ale predovšetkým záchrannej zdravotnej službe, hasičom, polícii či zriadencom plynární, elektrární či vodárenskej spoločnosti.

Obecné zastupiteľstvo v Betliari schválilo VZN č. 1/2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Betliar, ktorým bol určený zoznam ulíc. Uvedeným VZN sa menili názvy ulíc – súčasťou názvu ulice je slovo ulica.

Nové názvy ulíc obce Betliar: Cintorínska ulica, Južná ulica, Kaštieľska ulica, Krátka ulica, Lesná ulica, Mierová ulica, Námestie J. Pavlíka, Nižná Maša, Nová ulica, Okružná ulica, Ulica pokroku, Polomská cesta, Rožňavská cesta, Šafárikova ulica, Zlatá ulica, Železničná ulica.

Na základe uvedeného naša obec bude postupne zapisovať do registra adries nové názvy ulíc a orientačné čísla budovám.

Po vykonaní zápisu do registra adries, bude každému vlastníkovi budovy doručené Oznámenie o zmene orientačného čísla. Zmenou názvu ulíc a určením orientačných čísiel dôjde k zmene adries. Z toho dôvodu vznikne každému občanovi, ktorý je držiteľom občianskeho preukazu, povinnosť požiadať príslušné riaditeľstvo PZ SR o vydanie nového občianskeho preukazu, ktorý bude vydaný bez poplatku. Zmenu bude potrebné nahlásiť aj inštitúciám, s ktorými má občan uzatvorené zmluvy.

Oznam o zmene orientačných čísel v obci

VZN č. 1/2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Betliar

Prílohy

oznam_o_zmene_orientacny_cisel_v_obci.pdf

oznam_o_zmene_orientacny_cisel_v_obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 190,04 kB
Dátum vloženia: 7. 2. 2022 22:16
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 2. 2022 23:06