Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

VZN > 2024

VZN č. 6/2023 o dani z nehnuteľnosti na území obce Betliar

VZN_daňznehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,58 kB
Stiahnuté: 57×

VZN č. 7/2023 o miestnych daniach na území obce Betliar

VZN_miestnedane_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,08 kB
Stiahnuté: 50×

VZN č. 12/2023 ktorým sa zrušuje VZN 6/2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia

VZN_zrušenie_VZN_6_2019_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,55 kB
Stiahnuté: 39×

VZN č. 11/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Betliar

VZN_poplatokzarozvoj_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,41 kB
Stiahnuté: 46×

VZN č. 5/2023 o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie

VZN_parkovanie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,41 kB
Stiahnuté: 74×

VZN č. 9/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN_nakladaniesodpadmi_dodatok2_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,34 kB
Stiahnuté: 43×

VZN č. 10/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii

VZN_elektronickákomunikácia_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,12 kB
Stiahnuté: 37×

VZN č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,68 kB
Stiahnuté: 49×

VZN > 2023

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce Betliar

VZN_01_2022_miestnedane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,21 kB
Stiahnuté: 121×

VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

VZN_01_2022_miestnypoplatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,25 kB
Stiahnuté: 102×

VZN č.3/2023 o ustanovení úsekov na dočasné parkovanie

VZN_parkovanie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,97 kB
Stiahnuté: 707×

VZN č.2/2023 o určení výšky príspevku v MŠ

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,35 kB
Stiahnuté: 74×

VZN č.1/2023 o poskytovaní finanč.príspevkov MŠ

VZN_školstvo_financovanie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,8 kB
Stiahnuté: 75×

VZN > 2021

VZN obec Betliar č. 1/2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce

VZN_2021-01_o_oznacovani_a_urcovani_nazvov_ulic.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,43 kB
Stiahnuté: 188×

VZN obec Betliar č. 2/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci

VZN_2021-02_o_verejnom_poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,87 kB
Stiahnuté: 194×

VZN obec Betliar č. 3/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

VZN_2021-03_cas_predaja_v_obchodoch_a_sluzbach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,45 kB
Stiahnuté: 165×

VZN obec Betliar č. 4/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou

VZN_2021-04_o_urceni_spadovej_materskej_skoly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,6 kB
Stiahnuté: 165×

VZN obec Betliar č. 5/2021 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou

VZN_2021-05_skolstvo_mesacne_prispevky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,73 kB
Stiahnuté: 140×

VZN obec Betliar č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN_2021-06_o_nakladanie_s_KO_a_DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,31 kB
Stiahnuté: 175×

VZN obec Betliar č. 7/2021 o zrušení niektorých VZN obce

VZN_2021-07_o_zruseni_niektorych_nariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,69 kB
Stiahnuté: 136×
Zobrazené 1-20 z 42