Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

VZN > 2023

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce Betliar

VZN_01_2022_miestnedane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,21 kB
Stiahnuté: 63×

VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

VZN_01_2022_miestnypoplatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,25 kB
Stiahnuté: 51×

VZN č.3/2023 o ustanovení úsekov na dočasné parkovanie

VZN_parkovanie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,97 kB
Stiahnuté: 354×

VZN č.2/2023 o určení výšky príspevku v MŠ

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,35 kB
Stiahnuté: 26×

VZN č.1/2023 o poskytovaní finanč.príspevkov MŠ

VZN_školstvo_financovanie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,8 kB
Stiahnuté: 25×

VZN > 2021

VZN obec Betliar č. 1/2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce

VZN_2021-01_o_oznacovani_a_urcovani_nazvov_ulic.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,43 kB
Stiahnuté: 138×

VZN obec Betliar č. 2/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci

VZN_2021-02_o_verejnom_poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,87 kB
Stiahnuté: 143×

VZN obec Betliar č. 3/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

VZN_2021-03_cas_predaja_v_obchodoch_a_sluzbach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,45 kB
Stiahnuté: 108×

VZN obec Betliar č. 4/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou

VZN_2021-04_o_urceni_spadovej_materskej_skoly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,6 kB
Stiahnuté: 105×

VZN obec Betliar č. 5/2021 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou

VZN_2021-05_skolstvo_mesacne_prispevky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,73 kB
Stiahnuté: 93×

VZN obec Betliar č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN_2021-06_o_nakladanie_s_KO_a_DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,31 kB
Stiahnuté: 121×

VZN obec Betliar č. 7/2021 o zrušení niektorých VZN obce

VZN_2021-07_o_zruseni_niektorych_nariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,69 kB
Stiahnuté: 91×

VZN obec Betliar č. 8/2021 o dani z nehnuteľnosti na území obce

VZN_2021-08_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,36 kB
Stiahnuté: 131×

VZN obec Betliar č. 9/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN_2021-09_o_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,19 kB
Stiahnuté: 102×

VZN obec Betliar č. 10/2021 o financovaní škôl a školských zariadení na území obce

VZN_2021-10_o_financovani_materskej_skoly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,3 kB
Stiahnuté: 130×

VZN obec Betliar č. 11/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Betliar, Zmeny a doplnky č. 6

VZN_2021-11_zavazna_cast_UPN-O_ZaD6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,25 kB
Stiahnuté: 104×

VZN > 2020

VZN obce Betliar č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN_2020_01_poskytovanie_dotacii_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,96 kB
Stiahnuté: 143×

VZN obce Betliar č. 2/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN_2020_02_nahradne_zasobovanie_vodou_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,28 kB
Stiahnuté: 135×

VZN obce Betliar č. 3/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

VZN_2020_03_zneskodnovanie_zump_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,62 kB
Stiahnuté: 134×

VZN obce Betliar č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci a ochrannom pásme pohrebiska v obci

VZN_2020_04_pohrebisko_poriadok_ochranne_pasmo_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,92 kB
Stiahnuté: 109×
Zobrazené 1-20 z 34