Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Všeobecne záväzné nariadenia

Zápisnice a uznesenia OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Uznesenia 2019-08-12 5. zasadnutie OZ 13.08.2019 23.08.2019
Uznesenia 2014-12-10 ustan. zasadn. OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2017-11-20 13. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2017-10-31 MZ OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2017-09-26 MZ OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2017-09-11 12. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2017-06-26 MZ OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2017-05-02 11. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2016-08-15 MZ OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2016-07-11 MZ OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2016-12-15 MZ OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2017-02-06 10. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2016-11-21 9. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2016-09-12 8. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2016-05-02 7. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2016-02-08 6. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2015-12-15 MZ OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2015-11-23 5. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2015-10-15 MZ OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2015-09-07 4. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2015-05-04 3. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2015-03-30 MZ OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2015-01-26 2. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2018-12-06 ustanovujúce OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2018-10-29 17. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2018-09-20 MZ OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2018-09-10 16. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2018-07-20 MZ OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2018-05-14 15. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2018-04-26 MZ OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2018-02-19 14. zasadnutie OZ 16.07.2019 01.08.2019
Uznesenia 2019-05-16 4. zasadnutie OZ 17.05.2019 02.06.2019
Uznesenia 2019-03-27 3. zasadnutie OZ 28.03.2019 13.04.2019
Uznesenia 2019-02-07 2. zasadnutie OZ 08.02.2019 24.02.2019

Územný plán obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - záväzná časť 16.07.2019 01.08.2019
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - záber PP aLP 16.07.2019 01.08.2019
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy 16.07.2019 01.08.2019
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - verejnoprospešné stavby 16.07.2019 01.08.2019
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - širšie vzťahy 16.07.2019 01.08.2019
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - sprievodná správa 16.07.2019 01.08.2019
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - návrh vodného hospodárstva 16.07.2019 01.08.2019
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - návrh energetiky a telekomunikácií 16.07.2019 01.08.2019
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - komplexný urbanistický návrh 16.07.2019 01.08.2019
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - komplexný návrh kat. územia a ochrana prírody 16.07.2019 01.08.2019
Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Betliar - rok 2014 - čelná strana 16.07.2019 01.08.2019
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Betliar - rok 2012 16.07.2019 01.08.2019
Záznam 16.07.2019 01.08.2019
Záväzná časť UPN-O ZaD č. 3 16.07.2019 01.08.2019
Záväzná časť 16.07.2019 01.08.2019
VZN č. 1/2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O Betliar 16.07.2019 01.08.2019
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - správa 16.07.2019 01.08.2019
Sprievodná správa 16.07.2019 01.08.2019
Schéma verejnoprospešných stavieb 16.07.2019 01.08.2019
Rozhodnutie OPÚ Rožňava zo 6.6.2011 16.07.2019 01.08.2019
Návrh na uznesenie 16.07.2019 01.08.2019

Rozpočet obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zaverečný účet obce za rok 2015 16.07.2019 01.08.2019
Záverečný účet obce za rok 2016 16.07.2019 01.08.2019
Záverečný účet obce za rok 2017 16.07.2019 01.08.2019
Záverečný účet obce za rok 2018 16.07.2019 01.08.2019
Výročná správa Betliar 2017 16.07.2019 01.08.2019
Výročná správa Betliar 2016 16.07.2019 01.08.2019
Rozpočet obce na roky 2018 - 2020 16.07.2019 01.08.2019

Dokumenty obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Program rozvoja obce Betliar 2015 - 2020 16.07.2019 01.08.2019
Komunitný plán sociálnych služieb 2017 - 2021 16.07.2019 01.08.2019
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK