Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Spoločný obecný úrad obcí Jablonov nad Turňou, Betliar, Hrušov, Silická Jablonica a Kováčová bol vytvorený na základe zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu od 1.6.2020. K spoločnému úradu sú pripojené aj obce Pača, Drnava a Lúčka a od 1.6.2022 aj obce Jovice, Lipovník a Krásnohorská Dlhá Lúka.

Sídlo spoločného úradu je na Obecnom úrade v Betliari.

Na Spoločnom obecnom úrade sú zabezpečované nasledovné agendy preneseného výkonu štátnej správy:

  • stavebný poriadok,
  • doprava a miestne komunikácie,
  • ochrana vôd, ochrana ovzdušia (malé zdroje znečisťovania) a odpadové hospodárstvo.

Pracovníci:

  • Ing. Erika Šmelková - stavebný poriadok,
  • Ing. Alena Baffyová - ochrana vôd, ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny,
  • Alena Šikúrová - doprava a miestne komunikácie.

Kontakty:

Telefón: 058 7983 114 - kancelária obecného úradu
E-mail: spol.stavebny.urad@gmail.com

Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu

Dohoda č. 3 o pristúpení zmluvných strán (371.92 kB)

Dohoda č. 4 o pristúpení zmluvných strán

 

Vzorové tlačivá žiadostí a podaní nájdete na webovom sídle:

https://socubetliar.online/