Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

V obci Betliar sa nahádzajú tieto historické pamiatky zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok:

Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety vdovy

Stredoveká stavba z 1. polovice 14. storočia, v 17. a 19. storočí upravovaná, najstaršia pamiatka obce. Na gotický pôvod kostola poukazuje jeho pôdorys s pravouhlou svätyňou zaklenutou valenou klenbou a sakristiou, do ktorej vedie lomený portál. Veža bola pristavaná v 17. storočí. Loď kostola je zaklenutá barokovými klenbami. Z barokového zariadenia kostola sa zachovala iba drevená kazateľnica zo začiatku 18. storočia so sochami evanjelistov a drevená socha panny Márie kráľovnej z 2. polovice 18. storočia. Na hlavnom oltári z konca 19. storočia je obraz sv. Alžbety vdovy na bočnom oltári obraz sv. Alžbety Uhorskej. 

RimkatRimkat.

Evanjelický kostol augsburského vyznania

Evanjelický kostol augsburského vyznania bol postavený v roku 1786 po tolerančnom patente cisára Jozefa II., podľa vtedajších predpisov bez veže a zvonov. Klasicistická veža bola pristavaná až v roku 1826, pod ňou bol otvorený nový vstup do kostola. Pôvodný južný vstup s murovanou predsieňou zostal zachovaný. Pozdĺžny sieňový priestor kostola zaklenutý neskorobarokovými klenbami má zaujímavý uzáver v ostrom uhle. Tu je umiestnený murovaný stĺpový oltár s obrazom Kristus a Samaritánka pri studni z roku 1838, ktorý je jedným z najlepších diel významného levočského maliara Jozefa Czauczika.
Budovu kostola i veže postihli požiare a v roku 1856 vyhoreli do základov. Vzápätí bol však znovu vybudovaný a neporušený zostal až do roku 1911, kedy bola strecha kostola pokrytá eternitom a veža plechom. V 1937 bol kostol renovovaný. Posledné úpravy interiéru kostola sa konali v 90. rokoch minulého storočia, v roku 2006 získala veža kostola novú medenú krytinu a v roku 2008 sa previedla výmena strešnej krytiny na lodi kostola.

Ev. kostolEv. kostol

Renesančno - barokový kaštieľ

Je zo začiatku 18. storočia, klasicisticky prestavaný v roku 1795, v historizujúcom slohu upravený v roku 1880. Slúži na muzeálne účely (od roku 1949). Nachádza sa v ňom nábytok od 17. do 20. storočia, portréty a pod. Zbierky pochádzajú zväčša zo zbierok bývalých majiteľov kaštieľa.

ZvonkaPark

Pre bližšie informácie o histórii kaštieľa kliknite ...TU...

Zoznam všetkých kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa v obci Betliar  zapísaných v Registri nehnuteľných národných kultrúnych pamiatok SR:

Zdroj: www.pamiatky.sk

Pamiatkový objekt Bližšie určenie Zaužívaný názov, ulica
Kaštieľ s areálom   Kaštieľna ul.
Kaštieľ s areálom budova vstupná Kaštieľna ul.
Kaštieľ s areálom budovy hospodárske Kaštieľna ul.
Kaštieľ s areálom múr ohradný a brána Kaštieľna ul.
Kaštieľ s areálom park s objektami Park
Kostol rímsko-katolícky sv. Alžbety Stred obce 280
Kostol a park   Stred obce
Kostol a park evanjelický a.v. Stred obce 261
Socha sv. Ján Nepomucký V parku v obci
Železiareň   Nižná Maša 421
Železiareň pavlačový dom Nižná Maša 421