Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

 • 13. - 14 stor.: predpokladaný vznik obce (cca na prelome 13. - 14. storočia)
 • 1330: prvá známa písomná zmienka o Betliari Bethler
 • 14. stor.: postavenie Kostol sv. Alžbety (prvá polovica 14. stor.)
 • 1330: kráľ Karol I. Robert daroval obec Jánovi z Koprivnice
 • 15. stor. (cca): postavenie vodného hrádku Bebekovcami na mieste dnešného kaštieľa
 • 1556: František Bebek pomocou Turkov zvíťazil pod Krásnou Hôrkou nad cisárskymi vojskami
 • 1557: turci ovládli aj Betliar a ustanovili v ňom vlastného richtára
 • 1607 - 1608: sa v obci vytvorila samostatná cirkevná organizácia
 • 1637: zriadená prvá cirkevná škola v obci
 • 1642: sa obec stala dedičným vlastníctvom Andrášiovcov
 • 17. stor.: obec prežívala mnohé utrpenia, Náboženské rozbroje, povstanie, plienene povstaleckých či cisárskych vojakov, vojna s Turkami
 • 1709 - 1710: morová epidémia
 • 1784: postavená evanjelická fara i škola
 • 1784: začali sa v obci rozvíjať obidve náboženstvá (evanjelicke i katolícke)
 • 1786: vybudovanie evanjelického kostola
 • 18. stor.: oživilo sa baníctvo a nastal rozmach železiarstva
 • 1845 - 1847: postavenie prvej valcovne na parný pohon v Uhorsku 
 • 1848: zrušenie poddanstva
 • 1853: urbársky patent
 • 1853: v obci pribudla druhá vysoká pec
 • 1911: do užívania bola odovzdaná nová škola s tromi triedami a učiteľským bytom
 • 1918: rozpad Rakúsko – Uhorska a vznik ČSR, priniesli obyvateľom národné oslobodenie a znamenali koniec násilnej maďarizácie
 • 1919 - 1938: pôsobenie delostreleckého oddielu 261 (horskí delostrelci) v obci
 • 1923: bol v obci založený Spolok divadelných ochotníkov P. J. Šafárika 
 • 1928: založenie Pohrebného podporného združenia
 • 1938: obec citeľne zasiahla realizácia mníchovského diktátu 
 • 1939: Betliar sa stal slovenskou pohraničnou obcou
 • 1944: obyvatelia obce sa zúčasnili SNP
 • 23. januára 1945: bola obec oslobodená od fašizmu
 • 1948: kaštieľ s rozsiahlym parkom bol vyhlásený za štátny kultúrny majetok
 • 1953: múzeum v renesančno - barokovom kaštieli Andrássyovcov
 • 1956: bolo založené jednotné roľnícke družstvo JRD 
 • 1960: JRD sa stalo súčasťou JRD Nový Gemer so sídlom v Gemerskej Polome
 • 1977: prírodný park bol zapísaný do zoznamu historických záhrad krajín sveta ako najhodnotnejší park na Slovensku
 • 1989: revolučné premeny priniesli do života obce nové prvky riadenia spoločných vecí
 • 1990: v novembrových voľbách boli zvolené samosprávne obecné orgány – starosta a obecné zastupiteľstvo
 • 1994: získal kaštieľ prestížnu cenu Europa Nostra 1994 za pamiatkovú obnovu
 • 2020: 690. výročie prvej písomnej zmienky o obci