Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Železničná doprava

Južnou časťou obce prechádza regionálne železničná trať Rožňava – Dobšiná, jednokoľajová, neelektrifikovaná s priľahlou železničnou dopravňou - žst. Betliar v žkm 51,836 (neobsadené stanovisko - zjednodušené riadenie vlakovej dopravy). V súčasnosti je využívaná len pre nákladnú dopravu (pre osobnú dopravu bola prevádzka zastavená). Na železničnú stanicu sú napojené vlečky do Drevoskladu Lesov SR, š.p. a firmy NOTES, a.s. Slavošovce (táto spoločnosť vlečku na svojom pozemku v súčasnosti zrušila).

Nadradená cestná sieť

Cez katastrálne územie obce Betliar prechádza cesta I. triedy č. I/67 z Rožňavy do Dobšinej. Jedná sa o časť hlavnej cestnej tranzitnej turistickej trasy: Poľsko – Poprad – Vernár – Dobšiná – Rožňava – Kráľ – Maďarsko.

Hromadná autobusová doprava

Autobusová doprava prebieha v trase cesty č. I/67 s párovou zastávkou v južnej časti centra obce (pri reštaurácii a nákupnom stredisku) a pri križovatke s cestou vedúcou do Nižnej Maše.

Platný cestovný poriadok - Odchody autobusov z Betliara z Rožňavy sa nachádzajú v sekcii Dokumenty.

Statická doprava

Samostatné parkovacie plochy v obci sa nachádzajú pred nákupným strediskom, pri obecnom úrade a pred kultúrnym domom. Pri dome smútku a pri futbalovom ihrisku je parkovanie na spevnenej ploche.

Letecká doprava

Najbližšie letiská sa nachádzajú v Poprade (71 km) a v Košiciach (79 km).

Doporučujeme jednoduché vyhľadávanie spojov na www.cp.sk