Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

JLogoednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Betliar

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá, samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu. JDS v súčasnosti združuje viac ako 77 600 riadnych členov v 987 základných organizáciách. Hlavnou náplňou činnosti JDS je:

 • pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku,
 • chrániť práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť,
 • sledovať vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhovať príslušné opatrenia,
 • poskytovať sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom,
 • pomáhať pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporovať kultúrno-spoločenské aktivity seniorov.

JDS je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG. Dôležitou úlohou JDS je spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy, s odborovými a ďalšími organizáciami.

Na podporu cieľov JDS v miestnych podmienkach sa skupina dôchodcov v Betliari pod vedením Alexandra Madudu a Rudolfa Dulíka st. rozhodla 7.12.1996 založiť Miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov (MO JDS) i v našej obci. Spoluorganizátorkami boli Irma Špildová, Mária Kolembusová, Elena Smereková a Mária Fehérová. Organizačno-prípravný výbor získal v priebehu jedného mesiaca 157 prihlášok nových členov a tak činnosť novej organizácie v obci sa mohla začať úspešne rozvíjať.

ZO JDS v Betliari vstúpila v roku 2014 do sedemnásteho roka svojej činnosti s predsavzatím, aby sa v seniorskom veku zmobilizovali všetky sily a schopnosti na to, aby v jeseni života každého jedinca nebol život smutný, bez nádejí, aby ubiehajúci čas bol vyplnený aktívne, a aby človek nepociťoval úzkosť a samotu. ZO JDS Betliar v súčasnosti vedie Ondrej Ďurán, ktorý opätovne prevzal funkciu predsedu. Predsedníčkou jevíznej komisie je Margita Kostúrová. ZO JDS sa riadi schváleným plánom práce a rozpočtom na príslušný rok. Schválený plán práce realizuje výbor ZO JDS na svojich zasadnutiach.

Z bohatej činnosti ZO JDS Betliar v rokoch 2013 – 2014 vyberáme:

 • Členovia MO JDS sa zúčastnili osláv ukončenia 2. svetovej vojny na miestnom cintoríne s ostatnými občanmi Betliara.
 • Dňa 3. júla 2013 zorganizovali stretnutie seniorov v prírode. Počasie im prialo a umožnilo im uskutočniť vychádzku na “Strakovú”, ku už neexistujúcej bani na ťažbu železnej rudy. Na miestnom futbalovom ihrisku Alexander Maduda oboznámil účastníkov stretnutia s rozvojom baníctva v minulosti v okolí. Po občerstvení výborným gulášom a vzájomnej družnej debate sa pozitívne naladení rozišli.
 • Náročnou akciou bola príprava a uskutočnenie športových hier v rámci Okresného výboru (OV) JDS v Rožňave, ktoré sa uskutočnili 12. júla 2013 na futbalovom ihrisku v Betliari, za účasti 105 seniorov z Dobšinej, Vlachova, Pače, Lipovníka, Hrhova, Rožňavského Bystrého, Betliara, Plešivca, Vyšnej Slanej, Rakovnice, Lipovníka, Krásnohorského Podhradia a Rožňavy. Vo všetkých disciplínach dosahovali seniori pozoruhodné výkony. Výborné výsledky dosiahli súťažiaci z Betliara, o čom svedčí prvé miesto v súťaži družstiev. Z našich najlepší Štefan Kaňúr a Tibor Szapanoš sa následne zúčastnili celoslovenských hier seniorov v Liptovskom Mikuláši, kde Štefan Kaňúr získal 2. a 3. miesto a Tibor Szapanoš 3. miesto.
 • V rámci poznania okresu OV JDS v Rožňave zorganizoval 16. augusta 2013 pre organizácie vo svojej pôsobnosti prehliadku železničnej trate v Slavošovciach, po ktorej nikdy neprešiel žiadny vlak. Pri prehliadke upútal kvalitou prevedených prác tunel pod Homôlkou, ktorý postavili počas 2. svetovej vojny. Dĺžka tunela je 2 400 m. Na druhej strane tunela čakalo na prítomných milé prekvapenie v podobe privítania seniorov z okresu Revúca. Po malom občerstvení a družnej besede sa všetci spoločne vrátili späť na slavošovskú stranu, kde ich upútal areál s drevenými stavbičkami a prístreškami, ktoré sú dielom Rudolfa Pažítku, rodáka z Betliara. Príjemným zážitkom pre deviatich účastníkov MO bola aj prehliadka pamätnej izby Pavla Emanuela Dobšinského, známeho rozprávkara a zberateľa slovenských povestí. Celodenným sprievodcom s fundovaným výkladom bol PaedDr. Milan Sajenko zo Slavošoviec.
 • 9. septembra 2013 sa konalo celookresné turistické stretnutie seniorov v Dobšinej, ktorého sa zúčastnilo deväť seniorov z Betliara.
 • Obecný úrad v Betliari v spolupráci s MO JDS Betliar zorganizoval v októbri 2013 pri príležitosti “Mesiaca úcty k starším” v KD stretnutie seniorov, kde vystúpili s kultúrnym programom deti tunajšej MŠ a ZŠ. Súčasťou stretnutia bolo pozdravenie jubilantov a posedenie pri hudbe a tanci. Dôchodcovia sa rozišli s dobrým pocitom, so želaním stretnúť sa znova o rok.
 • V rámci Okresnej organizácie JDS v Rožňave, bolo zorganizované stretnutie seniorov z príležitosti “Mesiaca úcty k starším”, v klube dôchodcov v Rožňave. Po slávnostnom príhovore zástupcu OV Štefana Kaňúra o slovo požiadal primátor Rožňavy Pavol Burdiga. Okrem pozdravenia seniorov symbolicky odovzdal „štafetový kolík“ pre organizovanie budúceho „Mesiaca úcty k starším” v októbri 2014 v Betliari zastupujúcemu predsedovi MO JDS v Betliari Ondrejovi Ďuránovi, ktorý sa poďakoval za prejavenú dôveru a pozval všetkých zástupcov organizácií v pôsobnosti OV JDS v Rožňave do Betliara.
 • Mesiac december je spájaný so zvykmi na Mikuláša. Pri tejto príležitosti výbor MO v Betliari zorganizoval 7. decembra 2013 večierok pri hudbe a humornom slove. Mikuláš pre každého účastníka “doniesol” malý balíček so sladkosťami. Dobrá zábava pokračovala až do 23,00 hodiny.
 • Poslednou plánovanou akciou v roku 2013 bol autobusový zájazd na divadelné predstavenie “Príbeh obyčajného šialenstva”, do Štátneho divadla do Košíc a prehliadka mesta s predvianočnou výzdobou. Predstavenie sa všetkým páčilo, zúčastnilo sa ho 42 seniorov. Po šťastnom návrate do Betliara sa účastníci zájazdu rozlúčili s prianím krásnych Vianoc a so šťastným vstupom do roku 2014.
 • MO JDS v Betliari sa aktívne zapojila do organizovania Andrássyho fašiangov v Betliari dňa 8. februára 2014. Účastníci tohto podujatia, ktoré sa uskutočnilo v Betliari takmer po 300 rokoch, sa mohli potešiť zo zabíjačkových hodov – pravej dedinskej zabíjačky trvajúcej až do večerných hodín, fašiangového sprievodu, ľudovej hudby, cigánskej muziky. Nechýbali súťaž vo varení kapustnice, program pre deti, Andrássyho detský ples a Andrássyho ples pre dospelých vo vynovenom interiéri kultúrneho domu v Betliari. V období fašiangov si MO JDS zorganizovala aj vlastný maškarný bál.
 • Na deň 2. kola prezidentských volieb 29.3.2014 zorganizovala MO JDS výstavu prác pod názvom „Šikovné ruky betliarskych seniorov“. Chceli tak poukázať na svoju činnosť a pochváliť sa aj pred mladšími voličmi. Svoje výtvory predstavili ako ženy, tak aj muži. Najviac sa blysli maliari so svojimi obrazmi v počte cca 40. Každý jeden volič mal tak šancu si prehliadnuť nielen spomínané obrazy, ale aj ručné práce z papiera, rôzne výtvory z prútia a mnoho zaujímavých techník. Výstava zaujala a všetci si pochvaľovali prácu betliarskych seniorov.
 • 7.5.2014 členovia MO JDS sa zúčastnili spomienkových osláv 69. výročia Oslobodenia a ukončenia druhej svetovej vojny na miestnom cintoríne spolu s ostatnými občanmi Betliara. Oslavy pokračovali stretnutím s členmi SPB v kultúrnom dome v Betliari.
 • V mesiaci jún 2014 MO JDS zorganizovala turistický výlet do miestnej Zvernice Betliar, ktorého sa zúčastnilo cca 70 členov. Po návrate z výletu bolo na miestnom futbalovom ihrisku účastníkov stretnutia podané občerstvenie vo forme výborného gulášu a po vzájomnej družnej debate sa pozitívne naladení seniori rozišli.

JDS Betliar - fotogaléria