Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dobrovoľný hasičský zbor pôsobí v našej obci už 130 rokov. Založil ho už v roku 1884 gróf Manó Andrássy, vlastník veľkej časti pozemkov betliarskeho chotára, okolitých lesov, baní, priemyselných objektov, kaštieľa, majera a inýchHasiči nehnuteľností, ked využil odhodlanosť občanov organizovane a účinnejšie čeliť požiarom a iným živelným pohromám. Prvý máj 1884 je pamätným dňom požiarnej ochrany, je dňom založenia miestneho dobrovoľného hasičského spolku. Bol to prvý dedinský hasičský zbor na území Rožňavského okresu. Hasičský spolok mal 67 členov. Jeho veliteľom sa stal správca Andrássyho veľkostatku Gustáv Špecián. Jeho zástupcom bol miestny notár Matej Bogošic (pôvodom juhoslovan), ktorý si veľmi dobre rozumel s občanmi. Zoznam zakladajúcich členov spolku sa nezachoval. V roku 50. výročia spolku (1934) boli údajne ešte medzi žijúcimi zakladateľmi Juraj Lepko, Juraj Dulík a Juraj Košuth. Zakladateľ zboru zakúpil aj prvú hasičskú výstroj a výzbroj.

HasičiObec zakúpila prenosnú striekačku, hadice a savice. Obetavosť hasičov bola príkladná. Svedčia o tom ich protipožiarne zásahy. Už v roku 1890 sa v kronike Rožňavy uvádza, že hasiči z Betliara účinne pomohli v boji proti požiarom v Rožňave, kde boli častým "hosťom". Dbali na dôslednú pripravenosť na urýchlený zásah proti požiarom. Na štyroch koňoch bol neustále pripravený postroj pre protipožiarny zásah. Výstroj bola uložená v drevenej búde pri evanjelickom kostole a to až do roku 1907, keď bola postavená drevená zbrojnica na mieste, kde dnes stojí murovaná. Hasiči sa v obci prvý raz pustila do boja s ohňom v roku 1889. Hasili požiar u Bušáka, rýchlo zozšírený na okolité domy. Podporovaný vetrom sa preniesol na druhú ulicu, až do Muchu. Uhasili ho za pomoci občanov. Členovia dobrovoľného hasičského zboru sa venovali aj kultúrno-výchovnej činnosti. Už v roku 1885 sa vytvorila hasičská dychová hudba.

PamiatkaV roku 1932 bola postavená nová hasičská zbrojnica, ktorá je zaujímavá tým, že stojí na železobetónových podstavcoch nad šírkou celého potoka. Je v nej zasadačka, garáže a priestory pre hasičskú techniku. Pri príležitosti 50. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci si obec zadovážila i hasičskú vlajku. Na čelnej strane budovy bola 8. mája 2004, pri príležitosti 120. výročia založenia zboru, odhalená Pamätná tabuľa na pamiatku zaslúžilých členov Dobrovoľného hasičského zboru. Vo výklenku z druhej strany budovy je uložená soška patróna hasičov - sv. Floriána. Podrobnú históriu dobrovoľného hasičského zboru pri príležitosti jeho jubilea v roku 2004 spracoval Ján Šlosár a bola uverejnená v Betliarskych novinách č. 3 v máji 2004.

V súčasnosti má DHZ Betliar 33 riadnych členov z toho 3 ženy. Funkcionármi zboru sú: Michal Hodermarský - predseda, Lukáš Pitka - veliteľ, Ľubomír Árvay ml. - tajomník, Miroslav Plačko - preventívar, Branislav Lux a Lukáš Pitka - strojníci, Michal Jerga  - pokladník, Milan Máťuš - hospodár (materiálno-technický referent) a Vladimír Tompoš - revízor.

Z osláv 120. výročia založenia DHZ v Betliari - rok 2004

HasičiHasičiHasičiHasičiHasičiHasiči


Symboly DHZ
DHZFlorian