Obec Betliar - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - SLÁVNOSTNÝ KRST KRONIKY OBCE BETLIAR

Kronika obce Betliar za obdobie rokov 2001 - 2010 spracovaná kronikárom Alexandrom Madudom bola 24.8.2011 slávnostne pokrstená v historickej knižnici betliarskeho kaštieľa

KRST KRONIKYKRST KRONIKY

Kroniku obce Betliar za obdobie rokov 2001 – 2010 slávnostne pokrstil lupeňmi ruží 24.8.2011 starosta Obce Betliar Július Farkašovský v historickej knižnici betliarskeho kaštieľa. V poradí už tretí zväzok obecnej kroniky, ktorá pokračuje v tradícii verne zachytiť všetky dôležité udalosti v obci, aktivity a činnosti realizované samosprávou, bol spracovaný PC technikou a vydaný bol v 4 výtlačkoch v knižnej podobe a súčasne aj na CD-ROM. Slávnostného krstu obecnej kroniky sa zúčastnili zástupcovia obce a poslanci OZ, zástupkyňa Múzea Betliar, spolupracovníci autora a rodinní príslušníci autora.

Kronika obsahuje 554 číslovaných strán vrátane 82 strán farebných príloh a menného registra. Kronika je spracovaná podľa jednotlivých rokov a je členená na 16 kapitol. Zápis za rok 2009 obsahuje aj samostatnú časť Významní ľudia narodení alebo pôsobiaci v Betliari, ktorá je pokračovaním 1. časti zaznamenanej v druhom zväzku obecnej kroniky s uvedením životopisov už nežijúcich osobností.
Autorom textu obecnej kroniky je p. Alexander Maduda, ktorý viedol kroniku od roku 1982 až do augusta 2011, teda bezmála 30 rokov. V rámci celoslovenskej súťaže Slovenská kronika dosiahla kronika obce Betliar pod jeho vedením celý rad úspechov vrátane dvoch prvých miest za roky 2000 a 2005.

Ukážky z obecnej kroniky (kliknite na odkaz):
Ukážka kroniky časť 1
Ukážka kroniky časť 2
Ukážka kroniky časť 3
Významné osobnosti obce Betliar 2

Text a foto: Ľ. Zatroch

Viac o obecnej kronike sa dozviete ...TU...

Dátum vloženia: 24. 8. 2011 9:05
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 11. 2017 23:13