Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Vyhledávání
Obec Betliar
Betliar oficiálne stránky obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce. Našim cieľom je, aby ste mali čo najviac informácií o obci Betliar, ktorá patrí medzi strediská cestovného ruchu medzinárodného významu. 

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN > 2024

VZN č. 6/2023 o dani z nehnuteľnosti na území obce Betliar

VZN_daňznehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,58 kB
Stiahnuté: 23×

VZN č. 7/2023 o miestnych daniach na území obce Betliar

VZN_miestnedane_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,08 kB
Stiahnuté: 23×

VZN č. 12/2023 ktorým sa zrušuje VZN 6/2019 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia

VZN_zrušenie_VZN_6_2019_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,55 kB
Stiahnuté: 14×

VZN č. 11/2023 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Betliar

VZN_poplatokzarozvoj_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,41 kB
Stiahnuté: 12×

VZN č. 5/2023 o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie

VZN_parkovanie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,41 kB
Stiahnuté: 28×

VZN č. 9/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

VZN_nakladaniesodpadmi_dodatok2_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,34 kB
Stiahnuté: 12×

VZN č. 10/2023 o podrobnostiach o elektronickej komunikácii

VZN_elektronickákomunikácia_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,12 kB
Stiahnuté: 12×

VZN č. 8/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,68 kB
Stiahnuté: 14×

VZN > 2023

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce Betliar

VZN_01_2022_miestnedane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,21 kB
Stiahnuté: 92×

VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad

VZN_01_2022_miestnypoplatok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,25 kB
Stiahnuté: 79×

VZN č.3/2023 o ustanovení úsekov na dočasné parkovanie

VZN_parkovanie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,97 kB
Stiahnuté: 592×

VZN č.2/2023 o určení výšky príspevku v MŠ

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,35 kB
Stiahnuté: 48×

VZN č.1/2023 o poskytovaní finanč.príspevkov MŠ

VZN_školstvo_financovanie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,8 kB
Stiahnuté: 50×

VZN > 2021

VZN obec Betliar č. 1/2021 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce

VZN_2021-01_o_oznacovani_a_urcovani_nazvov_ulic.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,43 kB
Stiahnuté: 162×

VZN obec Betliar č. 2/2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci

VZN_2021-02_o_verejnom_poriadku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,87 kB
Stiahnuté: 169×

VZN obec Betliar č. 3/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce

VZN_2021-03_cas_predaja_v_obchodoch_a_sluzbach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,45 kB
Stiahnuté: 136×

VZN obec Betliar č. 4/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou

VZN_2021-04_o_urceni_spadovej_materskej_skoly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,6 kB
Stiahnuté: 139×

VZN obec Betliar č. 5/2021 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou

VZN_2021-05_skolstvo_mesacne_prispevky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,73 kB
Stiahnuté: 116×

VZN obec Betliar č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN_2021-06_o_nakladanie_s_KO_a_DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,31 kB
Stiahnuté: 149×

VZN obec Betliar č. 7/2021 o zrušení niektorých VZN obce

VZN_2021-07_o_zruseni_niektorych_nariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,69 kB
Stiahnuté: 112×

VZN obec Betliar č. 8/2021 o dani z nehnuteľnosti na území obce

VZN_2021-08_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,36 kB
Stiahnuté: 146×

VZN obec Betliar č. 9/2021 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN_2021-09_o_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,19 kB
Stiahnuté: 122×

VZN obec Betliar č. 10/2021 o financovaní škôl a školských zariadení na území obce

VZN_2021-10_o_financovani_materskej_skoly.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,3 kB
Stiahnuté: 146×

VZN obec Betliar č. 11/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Betliar, Zmeny a doplnky č. 6

VZN_2021-11_zavazna_cast_UPN-O_ZaD6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,25 kB
Stiahnuté: 122×

VZN > 2020

VZN obce Betliar č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN_2020_01_poskytovanie_dotacii_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,96 kB
Stiahnuté: 164×

VZN obce Betliar č. 2/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

VZN_2020_02_nahradne_zasobovanie_vodou_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,28 kB
Stiahnuté: 155×

VZN obce Betliar č. 3/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce

VZN_2020_03_zneskodnovanie_zump_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,62 kB
Stiahnuté: 153×

VZN obce Betliar č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci a ochrannom pásme pohrebiska v obci

VZN_2020_04_pohrebisko_poriadok_ochranne_pasmo_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,92 kB
Stiahnuté: 125×

VZN obce Betliar č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci a ochrannom pásme pohrebiska v obci - príloha

VZN_2020_04_pohrebisko_priloha_1_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,54 kB
Stiahnuté: 129×

VZN obce Betliar č. 5/2020 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňových plán záchranných prác

VZN_2020_05_povodnove_plany_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,66 kB
Stiahnuté: 132×

VZN obce Betliar č. 6/2020 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie z rozpočtu obce poberateľom dôchodkových dávok

VZN_2020_06_stravovanie_dochodcovia_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,9 kB
Stiahnuté: 132×

VZN obce Betliar č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách obce

VZN_2020_07_parkovanie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,77 kB
Stiahnuté: 298×

VZN > 2019

VZN obce Betliar č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záv. časť ÚPN-O Betliar - ZaD 5

VZN obce Betliar 01-2019, ktorým sa vyhlasuje záv. časť ÚPN-O Betliar - ZaD 5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,3 kB
Stiahnuté: 281×

VZN obce Betliar č. 5/2019 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene

VZN_2019_05_cistota_obce_ochrana_zp_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,44 kB
Stiahnuté: 302×

VZN obce Betliar č. 6/2019 o podrobnostiach vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia na území obce

VZN_2019_06_poplatok_za_znecistenie_ovzdusia_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,59 kB
Stiahnuté: 326×

VZN obce Betliar č. 7/2019 o podrobnostiach o organizovaní miestneho referenda v obci

VZN_2019_07_miestne referendum_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 377,46 kB
Stiahnuté: 290×

VZN obce Betliar č. 9/2019 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa

VZN_2019_09_nahradna_znamka_pre_psov_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,03 kB
Stiahnuté: 285×

VZN obce Betliar č. 11/2019 o opatrovateľskej službe

VZN_2019_05_o_opatrovatelskej_sluzbe_v_obci_Betliar.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,35 kB
Stiahnuté: 271×

VZN obce Betliar č. 4/2019 o zrušení základnej školy a školského klubu detí

VZN_2019_04_zrusenie_ZS_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,49 kB
Stiahnuté: 126×

VZN > 2016

VZN č. 3/2016 o vylepovaní volebných plagátov

vzn_obce_betliar_3_2016_o_vylepovani_volebnych_plagatov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,58 kB
Stiahnuté: 747×

VZN > 2015

VZN č. 1/2011 - Trhový poriadok

vzn betliar - trhový poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 105,75 kB
Stiahnuté: 684×

Samospráva

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Zvoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
11
12 13 14
15 16 17 18
19 20 21
22 23
24 25 26
27 28
29
30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:47
TÝŽDEŇ:47
CELKOM:672292

Virtuálny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár zvozu odpadu

SNM - Múzeum Betliar

 

kaštieľ Betliar

Tlačivá pre občanov na jednom mieste

Tlačivá pre občanov na jednom mieste