Navigácia

Obsah

Výzva na predloženie ponuky "Zberný dvor Betliar - stavebné práce"

Výzva

Obec Betliar z dôvodu úpravy výkazu výmer a rozpočtu ruší zákazku "Zberný dvor Betliar - stavebné práce"