Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.07.2019

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o nájme

210,00 EUR

MIREC Betliar, s.r.o.

Obec Betliar

23.07.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

344 874,28 EUR

SzTEL s.r.o.

Obec Betliar

23.07.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

42 935,88 EUR

WESTRON Partners, s.r.o.

Obec Betliar

23.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

39 489

3 000,00 EUR

Obec Betliar

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

03.02.2019

Zmluva o vykonaní auditu

Zmluva o vykonaní auditu

1 020,00 EUR

GemerAudit s.r.o.

Obec Betliar

16.12.2018

Zmluva o poskytovaní služieb externého manažmentu

Zmluva o poskytovaní služieb

8 990,00 EUR

Fondy EU, s.r.o.

Obec Betliar

10.12.2018

Municipálny úver - Superlinka

Dodatok č.3

Neuvedené

Obec Betliar

Prima banka Slovensko, a.s.

08.12.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 620,80 EUR

Dominik FEKETÍK - AGROPARK

Obec Betliar

15.11.2018

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 4

Neuvedené

MOLDA stavebná firma, s.r.o.

Obec Betliar

15.11.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve 69/005/18

Dodatok č. 1

90 954,49 EUR

Obec Betliar

Prima banka Slovensko, a.s.

13.11.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 11

61 681,94 EUR

Buildtech, s. r. o.

Obec Betliar

27.10.2018

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2016/17

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

Neuvedené

MOLDA stavebná firma, s.r.o.

Obec Betliar

26.10.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Obec Betliar

Prima banka Slovensko, a.s.

16.10.2018

Dohoda o spolufinancovaní financovania sociálnej služby poskytovanej občanovi obce Betliar

Dohoda o spolufinancovaní financovania sociálnej s

50,00 EUR

Katarína Rišpánová

Obec Betliar

04.10.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

1 050,00 EUR

Urban Planning s.r.o.

Obec Betliar

30.09.2018

Zmluva č. 213/2018 o poskytovaní sociálnej služby

Zmluva č. 213/2018 o poskytovaní sociálnej služby

Neuvedené

EUROTREND, n.o.

Obec Betliar

20.09.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Neuvedené

MOLDA stavebná firma, s.r.o.

Obec Betliar

30.08.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

230,00 EUR

EKOTEC, spol. s r. o.

Obec Betliar

10.08.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

530,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Betliar

10.08.2018

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy

69/005/18

90 954,49 EUR

Obec Betliar

Prima banka Slovensko, a.s.

09.08.2018

Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. §536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo

700,00 EUR

Ing.arch. Peter Hvizdák

Obec Betliar

14.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb externého manažmentu

Zmluva o poskytovaní služieb

3 120,00 EUR

Support & Consulting s.r.o.

Obec Betliar

04.07.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

8 855,50 EUR

Ján Šimon INCOME

Obec Betliar

25.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2018-001753

113 473,24 EUR

Obec Betliar

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia európskych programov

22.06.2018

Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc

Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti podnika

100,00 EUR

MOAD, s.r.o.

Obec Betliar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: