Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.12.2018

Municipálny úver - Superlinka

Dodatok č.3

Neuvedené

Obec Betliar

Prima banka Slovensko, a.s.

15.11.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve 69/005/18

Dodatok č. 1

90 954,49 EUR

Obec Betliar

Prima banka Slovensko, a.s.

13.11.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 11

61 681,94 EUR

Buildtech, s. r. o.

Obec Betliar

27.10.2018

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2016/17

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

Neuvedené

MOLDA stavebná firma, s.r.o.

Obec Betliar

26.10.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Obec Betliar

Prima banka Slovensko, a.s.

20.09.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Neuvedené

MOLDA stavebná firma, s.r.o.

Obec Betliar

10.08.2018

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy

69/005/18

90 954,49 EUR

Obec Betliar

Prima banka Slovensko, a.s.

12.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb externého manažmentu

Zmluva o poskytovaní služieb

3 120,00 EUR

Support & Consulting s.r.o.

Obec Betliar

25.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

ZM_SEP-IMRK2-2018-001753

113 473,24 EUR

Obec Betliar

Ministerstvo vnútra SR, Sekcia európskych programov

15.06.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

750,00 EUR

STARK Consulting, s.r.o.

Obec Betliar

14.06.2018

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

2 500,00 EUR

Ing. Diana Elexová

Obec Betliar

13.06.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

3 500,00 EUR

Obec Betliar

Helena Gunárová

05.06.2018

Dohoda o zmene zmluvy o službách

Zmluva

Neuvedené

Obec Betliar

Grantprojekt s.r.o.

24.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 38 406

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Betliar

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

19.03.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2016/17

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Neuvedené

MOLDA stavebná firma, s.r.o.

Obec Betliar

19.03.2018

Zmluva o dielo

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Betliar

MOLDA stavebná firma, s.r.o.

11.03.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 1

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Betliar

11.03.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2018Z8673

58,80 EUR

Obec Betliar

osobnyudaj.sk, s.r.o.

22.02.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

2018/01

0,00 EUR

Obec Betliar

Slovenské národné múzeum

05.12.2017

Minicipálny úver - Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 69/004/15, dodatok č. 2

Dodatok č. 2

200,00 EUR

Obec Betliar

Prima banka Slovensko, a.s.

05.12.2017

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 69/001/16, dodatok č. 3

Dodatok č. 3

508 368,99 EUR

Obec Betliar

Prima banka Slovensko, a.s.

14.08.2017

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 774/2017/UZ

774/2017/UZ

20 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.,

Obec Betliar

20.07.2017

Zmluva o dielo

Dodatok č. 1

508 339,72 EUR

GMT development, s.r.o.

Obec Betliar

23.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

37637

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Betliar

20.06.2017

Zmluva o vypracovaní žiadosti

Zmluva o vypracovaní žiadosti

2 028,00 EUR

IKF Service, s.r.o.

Obec Betliar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: