Obec Betliar
Betliar oficiálne stránky obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce. Našim cieľom je, aby ste mali čo najviac informácií o obci Betliar, ktorá patrí medzi strediská cestovného ruchu medzinárodného významu. 

PPZ Betliar

Podporné  pohrebné združenie na Slovensku Ústredie Betliar

"Vzájomné podporovanie sa členov pri úmrtí
a postaranie sa o slušný pohreb zosnulého"

Táto hlavná myšlienka je zakotvená v Stanovách Podporeného pohrebného združenia na Slovensku so sídlom v Betliari už 89 rokov.

Zakladateľom združenia bol Július Koššuth, ktorý sa krátko pred jeho založením vrátil z Ameriky. Všimol si však, že takéto spolky si chudobní američania zakladali a udržiavali, aby si za ich pomoci zabezpečili dôstojnú rozlúčku so svetom. Tam sa rozhodol, že takéto združenie založí aj doma. Pochopenie našiel u 60 Betliarčanov, ktorí sa rozhodli podporiť túto myšlienku a 11. marca 1928 v zložitých spoločenských pomeroch založili Pohrebné podporné združenie (PPZ).
Postupne sa zakladali nové odbočky v susedných dedinách. Hranice Gemera prekročilo Združenie už v r. 1931. Zapustilo korene najskôr na Spiši, Horehroní a v Honte. V týchto oblastiach sú dodnes najväčšie a najaktívnejšie odbočky.
V súčasnosti má združenie 214 odbočiek, ktoré združujú viac ako 47 tis. členov roztrúsených po celom Slovensku.

Tabuľa PPZ
Podporné pohrebné združenie nesie v sebe hlboko ľudskú myšlienku a patrí k najstaršej humanitnej organizácii v SR. Prežilo druhú svetovú vojnu spolu s tým, čo po nej nasledovalo. PPZ bolo jediným združením, ktoré sa udržalo počas socializmu a to hlavne z dôvodu, že jeho členovia boli najmä robotnici a sociálne slabšie založení občania. V tomto období malo PPZ zakázané zakladať nové odbočky, čo združeniu veľmi poškodilo. Zastavil sa príliv nových mladých členov. V súčasnosti má tiež svoje opodstatnenie. Na Slovensku je vysoká nezamestnananosť, naše  životné prostredie a civilizačné choroby si vyberajú daň, žiaľ aj medzi mladými ľuďmi, živiteľmi rodín.
V dnešnej dobe nie je problém dostať sa z práce rovno na ulicu a práve tak ľahko sa môže človek pominúť a postaviť svoju rodinu pred nemalý finančný problém. Náklady spojené s poslednou rozlúčku so zosnulým niekoľkonásobne stúpli, a tak pozostalým pomôže finančná podpora PPZ.

Odbočka PPZ č. 1 Betliar má v súčasnosti 766 členov, ale boli by sme radi keby sa občania z obce vo veku od 18 do 55 rokov prihlásili v Kancelárii Ústredia PPZ a tak rozšírili našu členskú základňu a podporili zachovanie myšlienky Júliusa Koššutha aj v budúcnosti.
Stačí vypísať členskú prihlášku, uhradiť členský príspevok a jednorázové zápisné, ktoré je odstupňované podľa veku:

  • od 18 do 35 rokov   0,00 €,
  • od 35 do 45 rokov   5,00 €,
  • od 45 do 55 rokov 10,00 €.

V rámci uznesenia prijatého na VČS zo dňa 20.3.2016 noví členovia na odbočke PPZ č. 1 Betliar platia len 50 % zo zápisného, Môžu tak ušetriť až 5.- €.

Ročný členský príspevok od 1.1.2017 je 15,00 € a výška  pohrebnej podpory je 420.- €.

Pozostalí po členoch, ktorí vstúpili do 1.12.2010 majú nárok od 1.1.2017 na plnú výšku pohrebnej podpody v sume 420.- €.

Príklad: Člen vstúpil 1.1.2010 a zomrie v roku 2017, pozostalí dostanú pohrebnú podporu vo výške 420,- €,  pričom člen  za toto obdobie členstva zaplatil len 84,- €. Pozostalí po členoch, ktorí vstúpili do PPZ od 1.1.2011 majú nárok od 1.1.2017 na pohrebnú podporu podľa dĺžky členstva nasledovne:  

  • od 1 do 5 rokov:          145,- € a jej násobky,       
  • od 5 do 10 rokov:        220,- € a jej násobky,
  • od 10 do 15 rokov:      295,- € a jej násobky,
  • nad 15 rokov:               420,- € a jej násobky.

Do jedného roka nevzniká nárok na pohrebnú podporu, len v prípade, že člen zomrel na následky úrazu. Pohrebná podpora je v takom prípade 145,- € a jej násobky. Žiadny člen nezaplatí toľko čo dostanú jeho pozostalí. Napríklad najstarší členovia zaplatili 235,77 €.  Výhodou je, že pri upravovaní členského príspevku sa upravuje aj výška pohrebnej podpory.

Násobky členských príspevkov a výška pohrebnej podpory po 1.1.2017 sa platia nasledovne:

základný ročný členský príspevok 15,- €   x  zvolený násobok.

Príklad:  Člen platí 3 násobok  15,- €   x   3 = 45,- €, nárok na pohrebnú podporu je 3 x výška pohrebnej podpory, ktorá prináleží podľa dĺžky členstva.

Príklad: Člen vstúpil 1.1.2014 a zomrie v roku 2017, pozostalí dostanú: 145.- € x 3 = 435.- €, pričom člen za celé obdobie zaplatil 135.- €.

Členský príspevok môžete uhradiť v Kancelárii Ústredia PPZ v pracovných dňoch od 8.00 hod do 15.00 hod. , alebo na účet PPZ vo VÚB:  IBAN: SK26 0200 0000 0000 0093 0582, VS: 1 (číslo odbočky PPZ Betliar),  ŠS: matričné číslo člena = číslo ústredia v ľavom rohu hore v členskej knižke,  v texte uveďte Vaše meno.

Foto rodného domu Júliusa Koššutha s pamätnou tabuľou a budova PPZ Betliar:

 PPZ BetliarPamiatka PPZ Betliar


Oficiálna webstránka PPZ Betliar: www.ppzbetliar.sk/

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Kalendár zvozu odpadu 2022

SNM - Múzeum Betliar

 

kaštieľ Betliar

Tlačivá pre občanov na jednom mieste

Tlačivá pre občanov na jednom mieste

MUNIPOLIS obecný post

obecný post