Obec Betliar
Betliar oficiálne stránky obce

Vážení návštevníci, vítame Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce. Našim cieľom je, aby ste mali čo najviac informácií o obci Betliar, ktorá patrí medzi strediská cestovného ruchu medzinárodného významu. 

Aladár Wahlner významná málo známa osobnosť Betliara

Aladár Wahler

V roku 2021 uplynie okrúhlych 160 rokov od narodenia významného, ale pomerne málo známeho, Betliarčana, ktorý sa celý svoj život venoval problematike baníctva. Toto odvetvie ľudskej činnosti je, z viacerých aspektov, okoliu Betliara veľmi blízke

Aladár Wahlner sa narodil 1. februára 1861 v Betliari. Jeho rodičmi bol Karol Wahlner a Julianna Ščavinská (Wahlner Károly a Csavinszky Julianna). Podľa záznamu o narodení a krste farnosti Veľká Poloma (dnes Gemerská Poloma), bol pokrstený ako Aladar Robert Victor Wahlner. Strednú školu skončil v Rožňave, právnickú akadémiu v rokoch 1879 – 1883 absolvoval v Košiciach a odborné vzdelanie v banských vedách absolvoval a ukončil v rokoch 1883 – 1886 v Banskej Štiavnici. Po ukončení štúdií nastúpil do zamestnania k štátnej správe banského práva ako praktický koncipient na úrade banského kapitanátu v Oravici (dnes Oraviţa Rumunsko), kde 12. októbra 1886 zložil sľub. V roku 1887 bol menovaný za banského porotcu a v roku 1889 za banského komisára. V tejto funkcii ho v roku 1891 preložili na banský kapitanát v Banskej Bystrici. Stal sa hlavným banským komisárom a túto funkciu zastával od roku 1896 na právnom oddelení Ministerstva financií v Budapešti, kde pracoval až do dvadsiatich rokov minulého storočia. Oženil sa, za manželku si vzal Zlatu Füleppovú (Fülepp Aranka). V tejto pozícii už v roku 1898 získal titul banského kapitána a o ďalšie dva roky bol vymenovaný za aktívneho banského kapitána. V roku 1904 bol zaradený do VI. platobného oddelenia ministerstva, v roku 1907 nadobudol hodnosť ministerského radcu a v roku postúpil do V. oddelenia. Od 1. januára roku 1919 vo funkcii zástupcu štátneho tajomníka riadil hlavné oddelenie banskej správy a po uplynutí niekoľkých rokov činnosti bol od roku 1914 jeho vedúcim.

Okrem plnenia úloh, vyplývajúcich z bežnej administratívy banskej činnosti, v období rokov 1899 – 1903 na prípravu návrhu nového banského zákona založil združenú komisiu, ktorej bol vedúcim. Táto komisia úspešne zvládla a ukončila túto ťažkú úlohu, vypracovala slovné znenie návrhu zákona a jeho odôvodnenie, ktoré, ako zdroj bohatých informácii, vyvolalo pozornosť aj v zahraničí.

Neskôr, v roku 1909, vypracoval návrhy zákonov o ťažbe draselnej soli,  zemného plynu a minerálnych olejov, ktoré boli v roku 1911 zavedené do praxe. Za prípravu týchto návrhov bol vyznamenaný rytierskym krížom Leopoldovho rádu.rádOd toho času aktivita okolo príprav zákonov neprestávala. Je treba spomenúť najmä návrh zákona o detailnej reforme banských bratských pokladníc, o úprave banských poplatkov, návrh zákona o práve k územiam s výskytom uhlia a právnu úpravu pomerov v uhoľnom baníctve.

Po najväčšom banskom nešťastí v Európe, ktoré sa stalo 10. marca v roku 1906 v kamennouhoľných baniach pri severofrancúzskom mestečku Courrieres, kde zahynulo 1099 baníkov, Wahlner absolvoval študijnú cestu do Francúzska, Belgicka a Nemecka. Po návrate vypracoval detailnú správu o priebehu tejto katastrofickej udalosti a z nej vyplývajúcich opatrení, na základe ktorých pre zvýšenie bezpečnosti baní v krajine, vypracoval viaceré vládne nariadenia a zaviedol ich aj do praxe (boli to napr. o zrážaní rozptýleného uhoľného prachu v banskom ovzduší, štatúte strelmajstra a o strelných prácach).

Počas dlhých rokov svojej praxe osobne navštevoval banské závody a vykonával kontrolu dodržiavania pracovných a bansko-bezpečnostných predpisov.

V neposlednom rade je potrebné zmieniť sa aj o jeho literárnej činnosti, predovšetkým v oblasti banského práva, sociálnej politiky a štatistiky. Jeho práce boli uverejňované najmä v odbornom časopise Banícke a hutnícke listy (Bányaszati és Kohászati Lapok). Sotva existovala dôležitejšia problematika banského práva, o ktorej by nebol spracoval písomné vyjadrenie. Podstatnú časť svojej publikačnej činnosti venoval oblasti banskej štatistiky a to počas celých 25 rokov svojho pôsobenia.

V lete roku 1920 bola založená odborná skupina pre skvalitňovanie bezpečnosti ťažby uhlia a možnosti jej nárastu, v ktorej pracoval ako krajinský vládny komisár pre ťažbu uhlia.

Jeho najdôležitejšími prácami sú:

  • A kőszénbányászat jogi szabályozásának reformja - Reforma právnej úpravy uhoľného baníctva (r. 1897),
  • Kutatási jogosítványok megszünéséről - O zániku kutacích oprávnení (r. 1897),
  • Kutatási intézmények reformja - Reforma výskumných inštitúcií (r. 1902),
  • Bányarendészet feladatai - Úlohy riadenia baní (r. 1903),
  • A bányatörvényjavaslat indokolása - Odôvodnenie návrhu banského zákona (r. 1903),
  • Magyarország bánya- és kohóipara (1896-tól 1915-ig) - Banský a hutný priemysel Uhorska od r. 1896 do r. 1915,
  • Minőségellenőrzés a szénbányászatban - Kontrola kvality v uhoľnom baníctve (retro r. 1955).

V roku 1926 ho banícky a hutnícky spolok (Bányászati és Kohászati Egyesület) vymenoval za čestného člena a založil tradíciu každoročného odovzdávania pamätnej medaile Aladára Wahlnera a udeľujú ju osobnostiam, ktoré sa v oblasti hospodárnej ťažby nerastných surovín, zaslúžili o jej skvalitnenie a zároveň boli významnými odborníkmi.

medailamedaila

 

Medaila okrúhleho tvaru o priemere 50 mm je vyrobená z bronzu, pozláteného bronzu alebo zlata. Autorom jej návrhu je Berán Lajos.

Aladár Wahlner zomrel náhle, dňa 11. augusta roku 1930 v Budapešti, na následky krvácania do mozgu vo veku 69 rokov.

 

Na základe príspevku v časopise Bányászati és Kohászati Lapok roč. LIV, rok 1921, č. 9, s. 130-131 a https://hu.wikipedia.org/wiki/Wahlner_Aladar spracoval:

 

Ing. Mikuláš Rozložník, Košice, december 2020

Dátum vloženia: 14. 3. 2021 23:08
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 3. 2021 23:22

Aktuálne

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Anketa

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:250
TÝŽDEŇ:250
CELKOM:568487

Partneri obce

NaturPack - partner obceNebezpečné kozmetické výrobky na trhuOpatrenia - vírus COVID-19

Virtuálny cintorín

mapa cintorína

Reklama

Ubytovanie Slovenský kras

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Kalendár zvozu odpadu 2023

SNM - Múzeum Betliar

 

kaštieľ Betliar

Tlačivá pre občanov na jednom mieste

Tlačivá pre občanov na jednom mieste