Kalendár zvozu odpadu 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

logo

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play

App store

Anketa

Odkiaľ čerpáte informácie o dianí v obci?

Celkom hlasov:
3034
Hlasovanie začalo:
11. 6. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 53
TÝŽDEŇ: 991
CELKOM: 341895

Navigácia

Obsah

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BETLIAR - Zmeny a doplnky č. 2

Typ: ostatné
ÚZEMNÝ PLÁN

ÚZEMNÝ PLÁN

 

 

 

Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Betliar

Obec Betliar v zmysle ustanovení § 18 ods. 4 a § 30 ods. 1 stavebného zákona zabezpečuje spracovanie Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce. Zmeny sa týkajú dvoch lokalít v navrhovanom zastaviteľnom území obce Betliar schválenom v ÚPN-O v r. 2008:
1. lokalita: časť západnej lokality bývania a občianskej vybavenosti "Nad majerom" (zmena trasovania komunikácií a inžinierskych sietí a zmena etapizácie z výhľadu do návrhu)
2. lokalita: časť východnej lokality bývania medzi cestou I. triedy I/67 a cintorínom (zmena etapizácie z návrhu do výhľadu).

Prerokovanie návrhu zmien s výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa

8.10.2014 (streda) o 10.00 hod.

na obecnom úrade v Betliari. Dokumentácia zmien je k nahliadnutiu na obecnom úrade alebo na internetovej stránke obce. V zmysle § 22 stavebného zákona sú občania oprávnení podať k návrhu pripomienky do 30 dní t.j. do 18.10.2014. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám sú riešením dotknuté, môžu v tej istej lehote podať námietky. Pripomienky a námietky je potrebné podať písomnou formou na obecnom úrade v Betliari

                                                                                                                             
                                                                                                                     Július Farkašovský
                                                                                                                         starosta obce

Zverejnené: 18.9.2013
Zvesené:

Navrhované zmeny ÚPN-O Betliar č. 2 vrátane výkresov sú k dispozícii na prezretie a stiahnutie v sekcii DOkumenty - ÚZEMNÝ PLÁN OBCE


Obec Betliar mala pôvodne platný Územný plán zóny schválený Obecným zastupiteľstvom v Betliari dňa 27.11.2000. Vypracovanie nového ÚPN-O bolo úspešne ukončené v roku 2008. Podľa platnej legislatívy je obec povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán, či nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky alebo obstaranie nového územného plánu obce (ÚPN–O) ako základného vodiaceho dokumentu pre riadenie stavebnej a inej činnosti v obci a jej katastri. Z toho dôvodu bolo potrebné v obci Betliar obstarať aktualizáciu územného plánu, ktorý by zohľadnil nové funkčné požiadavky obce a zosúladil tieto s platnou legislatívou. Nový územný plán obce Betliar bol realizovaný s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Vypracovanie nového Územného plánu obce Betliar bolo úspešne ukončené v roku 2008. Obecné zastupiteľstvo ho schválilo dňa 22.8.2008 a zároveň Všeobecne záväzným nariadením obce č. 1/2008 vyhlásilo jeho záväznú časť.

ÚPN-O vypracovala Ing. arch. M. Šimková, autorizovaný architekt, uložený je na Obecnom úrade v Betliari, pozostáva z nasledovných časti:

Textová časť:
- sprievodná správa
- záväzná časť (regulatívy územného rozvoja obce)
- vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy (PP a LP) na nepoľnohosp. účely,

Grafická časť:
- širšie vzťahy
- komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy
- návrh technickej infraštruktúry – vodné hospodárstvo
- návrh technickej infraštruktúry – energetika a telekomunikácie
- vyhodnotenie perspektívy použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely
- komplexný návrh katastrálneho územia obce, ochrana prírody a tvorba krajiny
- schéma verejnoprospešných stavieb a určenie častí obce s potrebou spracovania ÚPN – zóny.

V sekcii Dokumenty / Územný plán obce zverejňujeme z uvedených dokumentov nasledovné vybrané časti:
- sprievodná správa
- záväzná časť (regulatívy územného rozvoja obce)
- schéma verejnoprospešných stavieb a určenie častí obce s potrebou spracovania ÚPN – zóny.

Poznámka:
z dôvodu ochrany autorských práv je obmedzená tlač a editácia dokumentov ÚPN-O zverejnených na tejto stránke.

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BETLIAR


Vytvorené: 9. 6. 2015
Posledná aktualizácia: 17. 10. 2017 23:13
Autor: