Kalendár zvozu odpadu 2019

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

logo

Google play

App store

Anketa

Odkiaľ čerpáte informácie o dianí v obci?

Celkom hlasov:
2179
Hlasovanie začalo:
11. 6. 2015
Hlasovanie končí:
neobmedzené

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 134
TÝŽDEŇ: 433
CELKOM: 232159

Navigácia

Obsah

Aktuality


 

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

banner

Mapový portál obce Betliar

Vítame Vás a predstavujeme Vám novinku na našej webovej stránke. Mapový portál je miesto, kde si nájdete jednoducho a rýchlo informácie o vlastníckych vzťahoch, listoch vlastníctva a službách v obci. celý text

náš tip | 1. 6. 2017 | Autor:
vlajka

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva na deň 27. marca 2019 - streda o 17,00 hod. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Betliari, ktorého hlavným programom bude voľba hlavného kontrolóra obce Betliar celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
Prerušenie distribúcie elektriny 12.02.2019 1

Prerušenie distribúcie elektriny v mesiacoch marec - apríl 2019

Oznam o naplánovanom prerušení distribúcie elektriny v obci Betliar v súvislosti s rekonštrukciou NN siete celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor:
Hlásenia miestneho rozhlasu 1

Hlásenia miestneho rozhlasu

Aktuálne hlásenia miestneho rozhlasu celý text

ostatné | 22. 3. 2019 | Autor:
prezident

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Zverejnenie výsledkov 1. kola volieb vo volebnom okrsku v Betliari celý text

ostatné | 16. 3. 2019 | Autor:
hasičský zbor

Chráňme lesy - výzva

Výzva okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave celý text

ostatné | 10. 3. 2019 | Autor:
stoziar

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Výzva spoločnosti Steller s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava, ako osoby poverenej spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“) všetkým vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD. celý text

ostatné | 10. 3. 2019 | Autor:
svinka

Výzva na registráciu chovu 1 ks ošípanej

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu. celý text

ostatné | 10. 3. 2019 | Autor:
les

Výzva Urbárneho a pasienkového pozemkového spoločenstva Betliar

Výbor Urbárneho a pasienkového pozemkového spoločenstva v Betliari na základe záverov zasadnutia Valného zhromaždenia UPPS Betliar, ktoré sa uskutočnilo dňa 9.3.2019 v Betliari, vyzýva podielnikov na užšiu spoluprácu celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor:
EU parlament

Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019

Informácie pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu 25.5.2019 celý text

ostatné | 9. 2. 2019 | Autor:
odpad

Harmonogram zberu odpadov na rok 2019

Plán zberu TKO a separovane zbieraných zložiek KO na rok 2019 a prieskumný dotazník na vybavenie rodinných domov domácimi kompostérmi v roku 2019. Úroveň dosiahnutej miery separácie odpadov v obci za rok 2018. celý text

ostatné | 2. 1. 2019 | Autor:
upn

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov Územného plánu obce Betliar

Oznámenie o začatí obstarávania a o prerokovaní Územného plánu obce Betliar - Zmeny a doplnky č. 5. celý text

ostatné | 23. 11. 2018 | Autor:
Komunálne voľby 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Betliar 10.11.2018

Oficiálne výsledky komunálnych volieb v obci Betliar celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:
kominy

Úskalia vykurovacieho obdobia 2018

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi upozorňuje na úskalia nového vykurovacieho obdobia celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor:
Slovenská pošta

Pošta Betliar - oznámenie trvalej zmeny hodín

Oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť na Pošte Betliar od 1.10.2018 celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor:

Zriadenie Ambulantnej pohotovostnej služby

Oznámenie predsedu KSK o zrušení Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) k 1.7.2018 o o jej nahradení Ambulantnou pohotovostnou službou (APS) celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor:

Zberný dvor Betliar

Publicita projektu Zberný dvor Betliar celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor:

Komunitný plán sociálnych služieb obce

Pred-finálna verzia Komunitného plánu sociálnych služieb obce Betliar celý text

ostatné | 10. 7. 2018 | Autor:

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Betliar Zmeny a doplnky č. 4

Obec Betliar ako orgán územného plánovania, oznamuje v zmysle § 19 b ods. 1, písm. a zákona č. 50 / 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení, začatie obstarávania Územného plánu obce Betliar, Zmeny a doplnky č.4
celý text

ostatné | 10. 5. 2018 | Autor:

Zverejnenie dokumentov na pripomienkovanie

Obecný úrad v Betliari zverejňuje návrh Záverečného účtu obce za rok 2017, ktorý sa bude schvaľovať na zasadnutí OZ 14.5.2018 celý text

ostatné | 14. 4. 2018 | Autor:

Chráňme lesy

Lesné požiare každoročne spôsobujú nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. celý text

ostatné | 27. 3. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Betliari

V pondelok 19.2.2018 o 18,00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu v Betliari uskutoční 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Betliari. celý text

ostatné | 16. 2. 2018 | Autor:

Polícia upozorňuje seniorov

OR PZ v Rožňave upozorňuje seniorov na podvodné správanie neznámych osôb. celý text

ostatné | 16. 2. 2018 | Autor:

Prístavba predajne potravín Jednota SD

Informujeme občanov o vydanom stavebnom povolení pre Prístavbu predajne potravín Jednota SD v Betliari. Z rámci prípravy staveniska stavebník začal s jeho ohradzovaním. celý text

ostatné | 10. 1. 2018 | Autor:

Betliarske noviny 29

Decembrové číslo Betlerskych novín celý text

ostatné | 5. 1. 2018 | Autor:

Výzva - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Upozornenie Okresného úradu Rožňava, pozemkového a lesného odboru adresovaného vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o pôdu celý text

ostatné | 20. 3. 2017 | Autor:

Vypaľovanie trávnych porastov

Štátna ochrana prírody SR upozorňuje na platný zákaz vypaľovania trávnatých porastov, lúk a záhrad celý text

ostatné | 10. 3. 2017 | Autor:

Pozdravný list od prezidenta Slovenskej republiky

Pozdravný list od Andreja Kisku, prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 19.01.2017 celý text

ostatné | 1. 2. 2017 | Autor:

Realizácia projektu pozemkových úprav v obci Betliar

Obec Betliar získala podporu na investície do infraštruktúry súvisiacej s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom pre vybudovanie spoločných zariadení a opatrení celý text

ostatné | 2. 11. 2016 | Autor:
Juraj Kazamek

Jedno malé výročie

V obci Betliar, na priečelí budovy obecného úradu, je umiestnená pamätná tabuľa významnému rodákovi, slávnemu husľovému virtuózovi Jurajovi Kazamekovi. Dnes už málokto pozná toto meno, v prvej polovici 20. storočia ho však poznala celá Európa, ba aj Amerika. celý text

ostatné | 2. 3. 2016 | Autor: Edita Kušnierová
prvá prechádzajúci
z 2
posledná