Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.03.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Dodatok č. 1

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Betliar

11.03.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2018Z8673

58,80 EUR

Obec Betliar

osobnyudaj.sk, s.r.o.

22.02.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

2018/01

0,00 EUR

Obec Betliar

Slovenské národné múzeum

05.12.2017

Minicipálny úver - Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere č. 69/004/15, dodatok č. 2

Dodatok č. 2

200,00 EUR

Obec Betliar

Prima banka Slovensko, a.s.

05.12.2017

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 69/001/16, dodatok č. 3

Dodatok č. 3

508 368,99 EUR

Obec Betliar

Prima banka Slovensko, a.s.

14.08.2017

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 774/2017/UZ

774/2017/UZ

20 000,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a.s.,

Obec Betliar

20.07.2017

Zmluva o dielo

Dodatok č. 1

508 339,72 EUR

GMT development, s.r.o.

Obec Betliar

23.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

37637

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Betliar

20.06.2017

Zmluva o vypracovaní žiadosti

Zmluva o vypracovaní žiadosti

2 028,00 EUR

IKF Service, s.r.o.

Obec Betliar

24.05.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

250,00 EUR

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Betliar

23.05.2017

Zmluva o dielo

22052017

5 508,00 EUR

IKF Service, s.r.o.

Obec Betliar

16.05.2017

Dodatok k Municipálnemu úveru - Superlinke

Dodatok č. 2

200,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Betliar

03.05.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

064/2017

950,00 EUR

Support & Consulting s.r.o.

Obec Betliar

21.04.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

MSD_Betliar_01

700,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Betliar

07.04.2017

Zmluva o koordinačnej činnosti

07042017

780,00 EUR

IKF Service, s.r.o.

Obec Betliar

31.03.2017

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

30 022,00 EUR

MIREC Betliar, s.r.o.

Obec Betliar

17.03.2017

Dodatok č. 04 k Zmluve o dodávke plynu

Dotatok č. 4

Neuvedené

SPP a.s.

Obec Betliar

16.02.2017

Dodatok č. 1 k zmluve 69/001/16

69/001/16

200,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Betliar

27.01.2017

Zmluva o elektronických službách

Zmluva o Elektronických službách

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa a. s.

Obec Betliar

02.01.2017

Zmluva o poskytovaní stravy

Zmluva o poskytovaní stravy

3,00 EUR

Dušan Schwarz - HAVESTA

Obec Betliar

14.12.2016

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

69/001/16

513 439,72 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Betliar

13.12.2016

Dodatok k Municipálnemu úveru - Superlinke

Dodatok č. 1

200,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Betliar

23.09.2016

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Betliar

23.06.2016

Dohoda o poskytnutí príspevku

Dohoda č. 05/2016/21

2 328,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Obec Betliar

16.06.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení nakladania s odpadmi

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Betliar

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: